Projekty

OTWARCI NA KULTURĘ

W sobotę 2 grudnia w Muzycznym Dworze w Lipnicy Wielkiej odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „OTWARCI NA KULTURĘ”. Projekt realizowało Centrum Kultury w Korzennej. W ramach działań projektowych przez ostatnie pół roku w gminnych świetlicach odbywały się zajęcia warsztatowe z takich dyscyplin jak plastyka, rękodzieło, patchworking, muzyka i taniec. Podczas spotkania na lipnickiej scenie.

ETNOPOLSKA 2023

„EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób.

Zakup strojów regionalnych z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego

Centrum Kultury w Korzennej realizuje projekt pn. Zakup strojów regionalnych z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego. Na realizację wymienionego zadania zostały pozyskane środki finansowe w wysokości 30 000 zł z programu ETNOPOLSKA. Zadanie polega na uzupełnieniu garderoby Kapeli Ludowej w nowe komplety stroju charakterystycznego dla regionu przejściowego pomiędzy Lachami, a Pogórzanami .W skład tych elementów wejdzie: 7 KPL..

OTWARCI NA KULTURĘ

Programy Ministra Kultury 2023 – Edukacja Kulturalna Pod tym tytułem Centrum Kultury w Korzennej realizuje projekt o charakterze edukacyjnym, który skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Korzenna. W ramach zadania w placówkach Centrum Kultury od lipca 2023 roku odbywają się różnego typu zajęcia rękodzielnicze, plastyczne i muzyczne. Dzieciaki już podczas wakacji miały możliwość.

Muzyka Filmowa i Romantyczna – za nami!

Koncert Muzyki Filmowej i Romantycznej już dawno za nami, ale w pamięci mamy nadal wspaniałe brzmienia wykonane przez Sinfonie Carpathię oraz uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Korzennej. Poniżej zamieszczamykilka zdjęć, aby przypomnieć sobie to niezwykłe widowisko. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Zaproszenie do udziału w projekcie „W poszukiwaniu ekologicznej równowagi”

Informacja o realizowanym projekcie „W poszukiwaniu ekologicznej równowagi” Stowarzyszenie „Na równi” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. „W poszukiwaniuekologicznej równowagi” realizowanym w okresie 1.07.2023 r. – 30.09.2024 r. Projektsfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju SpołeczeństwaObywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata2021-2030.Cel działań to zwiększenie aktywności społecznej w zakresie.

EkoRodzina zdrowo się trzyma

Informacja o projekcie: „EkoRodzina zdrowo się trzyma” Koło Gospodyń Wiejskich w Łyczanej zaprasza do udziału w projekcie pn. „EkoRodzina zdrowo się trzyma” realizowanego w okresie VI 2023 r. – X 2024 r. ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Cel główny projektu.

Skip to content