ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wektor-Consulting przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych “CUMULUS” zaprasza do udziału w projekcie „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”, w którym Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne mogą podnieść kompetencje swoich kadr w zakresie m.in. źródeł pozyskiwania środków, sporządzania wniosków konkursowych, dotacyjnych, grantowych, ich rozliczania, sprawozdawczości, a także aspektów publicznych. W ramach projektu oferujemy wsparcie.

„Złote popołudnie”

 W dniu  17. 09.2023 r. w Amfiteatrze w Korzennej odbył się integracyjny piknik historyczny pn. „Złote popołudnie”. Największą atrakcją wydarzenia był pokaz mody XIX wieku, o którym opowiedziała dr Maria Molenda z Fundacji Nomina Rosae działająca na polu popularyzacji wiedzy historycznej. Uczestnicy mogli wczuć się w klimat tej niezwykłej epoki. Ponadto odbywały się warsztaty dla.

Skip to content