Zaproszenie do udziału w projekcie „W poszukiwaniu ekologicznej równowagi”

Informacja o realizowanym projekcie „W poszukiwaniu ekologicznej równowagi” Stowarzyszenie „Na równi” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. „W poszukiwaniuekologicznej równowagi” realizowanym w okresie 1.07.2023 r. – 30.09.2024 r. Projektsfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju SpołeczeństwaObywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata2021-2030.Cel działań to zwiększenie aktywności społecznej w zakresie.

Skip to content