Zaproszenie do udziału w projekcie „W poszukiwaniu ekologicznej równowagi”

Zaproszenie do udziału w projekcie „W poszukiwaniu ekologicznej równowagi”

Informacja o realizowanym projekcie „W poszukiwaniu ekologicznej równowagi”

Stowarzyszenie „Na równi” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. „W poszukiwaniu
ekologicznej równowagi” realizowanym w okresie 1.07.2023 r. – 30.09.2024 r. Projekt
sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata
2021-2030.
Cel działań to zwiększenie aktywności społecznej w zakresie ekologii i uwrażliwienie na
tematy ochrony zasobów natury wśród 50 dzieci i ich rodzin zamieszkujących gminę
Korzenna poprzez udział beneficjentów w innowacyjnym bloku warsztatowym i akcjach
opartych na wartościach przyrody i ekologii oraz realizację „małych kroków”, które
przyczynią się do ochrony i dbałości o swój region w okresie trwania projektu tj. do końca
września 2024. Projekt bazuje na zapewnieniu oferty edukacyjnej, dzięki której nastąpi wzrost
społecznej odpowiedzialności ekologicznej za indywidualne działania, ale też całego naszego
otoczenia.
Zaplanowane działania:

 • BIOLOGICZNE SHOW – cykl różnorodnych eksperymentów połączonych z ogromną
  dawką wiedzy i praktycznymi warsztatami m.in. zachwycający świat mikrokosmosu
  (obserwacje mikroskopowe oparte na mikroskopii ciemnego pola i świetle spolaryzowanym),
  jak być zero waste czyli jak produkować mniej odpadów, rozmawiamy o ochronie ptaków, jak
  zostawić stres w lesie czyli tzw. shirin yoku i wiele in.
 • WARSZTATY UPRECYKLINGU I DOWNRECYKLINGU – główne założenie upcyklingu
  mówi, że dając nowe życie przedmiotom, czynimy je jeszcze bardziej atrakcyjnymi niż
  podczas ich pierwotnego użycia – na przykład zwiększając ich funkcjonalność czy nadając
  wartość estetyczną. Zaprezentujemy też idee downrecyklingu.
 • WARSZTATY BIO ŻYWNOŚCI– praktyczne warsztaty kulinarne, przemycające sporo
  wiedzy, oparte na żywności pochodzącej od lokalnych producentów, promujące idee zdrowej,
  nieprzetworzonej żywności,
 • WARSZTATY MODELARSKIE POŁĄCZONE Z ARCHITEKTURĄ KRAJOBRAZU –
  tworzenie makiet przestrzennych. Celem zajęć jest rozwijanie twórczego myślenia,
  uświadomienie zagrożeń ekologicznych, ale także inspiracji płynących z natury, kreowanie
  wrażliwości przestrzennej z jednoczesnym wykształceniem postawy odpowiedzialności
  obywatelskiej i ekologicznej.
  -WARSZTATY TWORZENIA FILMÓW POKLATKOWYCH O TEMATYCE
  EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ – animacja poklatkowa jest to animacja tworzona za
  pomocą klatek, które są pojedynczymi zdjęciami. Do zrobienia każdej klatki należy przesunąć
  nieznacznie animowany obiekt względem nieruchomego tła. W efekcie uzyskujemy ruch
  animowanego przedmiotu. Dzieci będą tworzyły postacie z klocków lego. Makiety (tła)

również stworzą z materiałów wtórnych. Do realizacji filmów można wykorzystać telefon i
darmowy program. Tematyka natomiast to życie roślin i zwierząt w naszym środowisku. Aby
zainspirować dzieci, zabierzemy je do Centrum Edukacji Ekologicznej, prowadzonego przez
Zespół Parków Krajobrazowym WM.
Oprócz warsztatów zaplanowano szereg akcji podejmujących tematy ekologiczne i
przyrodnicze:

 • „POSPRZĄTAJ SWÓJ KAWAŁEK BESKIDU”– ogólnodostępna akcja, polegająca na
  posprzątaniu wybranego terenu, a w zamian za udział w działaniu dla uczestników będziemy
  mieć sadzonki krzewów i drzew lub kwiatów,
 • SPOTKANIE Z EKO-MENTOREM Z NASZEGO REGIONU, który pokaże jak żyć w
  zgodzie ze środowiskiem, ekologicznie, jak przewartościować swoje codzienne działania na
  dbanie o środowisko naturalne,
 • utworzenie ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ POD NAZWĄ UROCZYSKO WIDOMIA –
  „Widomia” jest to ok. 100ha kompleks leśny, w którym po dziś dzień zachowało się ok. 30
  nawet 200-letnich drzew. Chcemy te drzewa „ocalić od zapomnienia” – oznakować, odsłonić i
  nazwać oraz udostępnić i zachęcić do poznania podczas spacerów. Działanie będzie
  wspierane przez Stowarzyszenie Emerytów Leśnych „KONAR”.
 • WYJAZD EDUKACYJNO-KRAJOZNAWCZY – wycieczka edukacyjna dla wszystkich
  uczestników proj., wyjazd promujący wartości przyrody, ciekawe przyrodniczo-kulturowe
  miejsca.
 • PIKNIK EKOLOGICZNY pod hasłem „RODZINNE KONTEMPLOWANIE
  PRZYRODY”– działanie, na które zaprosimy wszystkich uczestników z rodzinami,
  mieszkańcami, również turystami, w ramach pikniku wystąpią przewodnicy, osoby związane
  z ochroną i promocją przyrody, zaplanowano tu również wiele ciekawych działań
  edukacyjno-animacyjnych.
  Grupa docelowa – dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat oraz mieszkańcy gminy Korzenna.
  Miejsce i termin realizacji: gm. Korzenna, VII 2023-IX 2024.

Serdecznie zapraszamy!

>>>>>>>>>>>> REGULAMIN REKRUTACJI <<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>> ZGODA NA UCZESTNICTWO <<<<<<<<<

Skip to content