„Spotkania z literaturą” już za nami

„Spotkania z literaturą” już za nami

Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej realizując zadanie pn. „Spotkania z literaturą” Programu Rządowego Partnerstwo dla książki, na które otrzymała dofinansowanie w kwocie 28 000,00 zł, zorganizowała kilka działań związanych z literaturą. Zostały przeprowadzone warsztaty tworzenia kukiełek, dedykowane najmłodszym czytelnikom. Do udziału w tym zadaniu został zaproszony Teatr Lalek Art Cinema. W czasie zajęć dzieci zapoznały się
z różnym rodzajami lalek teatralnych, sposobami ich animacji, a następnie poznały techniki ich wykonania. Efektem końcowym zajęć było wykonanie przez każde dziecko pod okiem artystów własnej kukiełki. Ponadto odbyły się 3 spotkania autorskie z Panią Magdaleną Pilch -ilustratorką, która podczas warsztatów uczyła uczestników wykonywać ilustracje przestrzenne metodą pop-up. Powstałe prace można było obejrzeć na wystawie w Dworze
w Lipnicy Wielkiej. Prace wszystkich uczestników zostały nagrodzone, a spośród nich najlepsze otrzymały nagrody specjalne. Kolejnym wydarzeniem było przeprowadzenie 3 spotkań autorskich ze znanymi twórcami literatury dla dorosłych i seniorów. Gościliśmy Panią Joannę Jax oraz Wiolettę Piasecką – znane pisarki literatury polskiej. Działania te dały możliwość poznania ludzi pióra oraz zachęciły do czytania. Poprzez realizację wspomnianych wydarzeń,  promowane było czytelnictwo, zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i dorosłych oraz seniorów.

Całkowity koszt realizacji zadania  35 500,00 zł

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”
Skip to content