Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 CENTRUM KULTURY W KORZENNEJ

LPPRZEDMIOT ZAMÓWIENIARODZAJ ZAMÓWIENIA WEDŁUG PODZIAŁU NA: ROBOTY BUDOWLANE,DOSTAWY, USŁUGIPRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA
ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIAPRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W UJĘCIU MIESIĘCZNYM
WARTOŚĆ NETTO W ZŁOTYCHWARTOŚĆ NETTO W €
1PRODUKTY SPOŻYWCZEDOSTAWYZAPYTANIE O CENĘ369 511,2085 699,65SIERPIEŃ
2PRODUKTY SPOŻYWCZEDOSTAWYZAPYTANIE O CENĘ521 654,16120 985,73GRUDZIEŃ
  RAZEM 891 165,36206 685,38 
Skip to content