Lipniczanie

Zespół Regionalny „Lipniczanie” ma bogate, kilkudziesięcioletnie tradycje. Początki zespołu miały miejsce w latach 60-tych ubiegłego stulecia, wówczas zaczęło funkcjonować w Lipnicy Wielkiej ognisko muzyczne. Debiut zespołu już pod obecnie funkcjonującą nazwą „Lipniczanie” odbył się w 1969 r. podczas lipnickich dożynek. Założycielem i wieloletnim kierownikiem zespołu był Jan Bulanda. Początek lat 70-tych był czasem starań o skompletowanie strojów, zakup instrumentów, ustalenie autentycznego repertuaru, choreografii, pozyskanie profesjonalnej opieki instruktorów. Już w 1975 r. przyszedł pierwszy sukces – „Lipniczanie” zostali laureatem „Brązowego Serca” na prestiżowym Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. W latach 70. i 80. zespół zdobywał czołowe miejsca w wielu konkursach i przeglądach m.in.: w Konkursie „Praca w obrzędach i zwyczajach” w Rzeszowie, w Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Słabszym okresem dla „Lipniczan” był początek lat 80. Przyczyną była trudna sytuacja polityczna w Polsce, jednak już w 1985 r. zespół mógł pochwalić się zdobyciem głównej nagrody w III Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży Wiejskiej w Limanowej. Po 2000 r. pod kierownictwem Pani Marii Jaworeckiej zespół zyskał nowe oblicze. Prężnie zaczęła działać grupa dziecięca. „Lipniczanie” odbywają liczne koncerty, z sukcesem uczestniczą w prestiżowych konkursach i przeglądach folklorystycznych. Staraniem Pań Marii Jaworeckiej i Magdaleny Gut grupa uzupełnia strój, nagrywa płyty, poszerza repertuar. Wśród sukcesów z tego okresu można wymienić czołowe miejsca w takich konkursach jak: Krajowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Grodzisku Mazowieckim, Ogólnopolski Festiwal Górali Polskich w Żywcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, Przepatrzowiny  Teatrów Regionalnych Małopolski w Czarnym Dunajcu, Ogólnopolski Konkurs  Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej czy „Druzbacka” w Podegrodziu. W repertuarze zespołu znajdują się takie widowiska, jak: Idą draby, Obigrowka u Swatowskiego i sprzedanie rózgi czy też Betlejem Polskie L. Rydla.  Nagrane płyty to m.in.: w 2005 r. – Obigrowka u Swatowskiego i inne melodie, w 2007 r. – Po kolędzie, w 2008 r. – Hej nie kochaj dziewczyno. Charakterystyczne dla regionu Pogórza i wykonywane przez zespół tańce to m.in.: naso polka, polka starej baby, polka w lewo, śtajer czy też lipnicki walc. „Lipniczanie” to grupa, która prezentuje autentyczny folklor na bardzo wysokim poziomie. Członków zespołu łączy pasja do kultury ludowej, co ma też odzwierciedlenie w jakości występów, licznych sukcesach i kilkudziesięcioletnich tradycjach nieprzerwalnej działalności.

Kierownik Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” – Maria Jaworecka

Kierownik Kapeli Zespołu Regionalnego „Lipniczanie”  – Tomasz Żarowski

Skip to content