RAJD NIETOPERZA – ZAPROSZENIE

2 maja 2023 roku, ZBIÓRKA – plac przy stadionie w Korzennej15.00 rejestracja uczestników15.30 STARTProsimy o zapoznanie się z regulaminem. Ewentualne zapytania prosimy kierować na maila lipnicadwor@gmail.com >REGULAMIN<

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2023, 4/2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów,Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informujeo możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie nawdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków EuropejskiegoFunduszu Rolnego na.

Skip to content