JANCZOWIOKI

Zespół Regionalny „Janczowioki” powstał w 2010 r. przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Janczowa ” Janczowska Wspólnota”. Jego działalność zainicjowana została przez  grupę osób pasjonujących się śpiewem ludowym. Początkowo zespół występował w najbliższym otoczeniu m.in. w czasie rodzinnych pikników w Janczowej czy uroczystości kościelnych. Z czasem jego działalność rozszerzała się i „Janczowioki” regularnie zaczęli występować na gminnych i regionalnych imprezach kulturalnych. Zespół zyskał profesjonalną oprawę instruktorską oraz opiekę merytoryczną etnografa-Pani M. Brylak-Załuskiej. Skompletowano również stroje regionalne oraz poszerzono repertuar. Wszystko to wpłynęło na poziom występów i rosnące uznanie dla  zespołu w najbliższej społeczności. Dziecięcy zespół regionalny „Małe Janczowioki” powstał w 2011 r. Utworzony został z inicjatywy Pani Marii Kogut oraz rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Janczowej. Po pierwszych próbach, warsztatach tańca i śpiewu, grupa dzieci szybko przekształciła się w regularnie działający zespół. „Małe Janczowioki” prezentują folklor pogranicza Lachów Sądeckich i Pogórzan. Działalność zespołu jest z roku na rok coraz bogatsza. W repertuarze  znajdują się tańce charakterystyczne dla tutejszego obszaru etnograficznego, ludowe zwyczaje rozłożone na wszystkie pory roku obrzędowego, tradycyjne zabawy dziecięce. Zespół występuje w czasie gminnych imprez kulturalnych takich jak: „Majówka na Bukowcu”, „Jarmark  Korzeński”, „Dożynki Gminne”, pikniki rodzinne organizowane na terenie gminy Korzenna i poza nią. Członkowie systematycznie pracują nad programem artystycznym, rozwijają się, sukcesywnie uzupełniają strój. Efekty pracy widać dzięki zaangażowaniu dzieci, sporemu wkładowi instruktorów oraz wsparciu rodziców i szkoły. Zespół m.in. zajmował czołowe miejsca w Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych w Nowym Sączu, w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie czy na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Tuchowie. Zespół „Janczowioki” występował ponadto w Pałacu Prezydenckim dla prezydenta A. Dudy w czasie wycieczki do Warszawy 9 października 2017. Spotkał się również z Panią Agatą Kornhauser-Dudą w Szkole w Janczowej podczas wizyty pani prezydentowej w tejże szkole. Zespół nagrał płyty z przyśpiewkami i ludowymi zabawami, a wraz z zespołami z partnerskiej gminy Raslavice na Słowacji płyty z obrzędami weselnymi.


Kierownik zespołu: Maria Kogut

Instruktor: Wioleta Matusik

Kierownik kapeli: Bogdan Matusik

Skip to content