NAJŁADNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA

NAJŁADNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
ROZSTRZYGNIĘTY!

Tegoroczny konkurs został objęty Honorowym Patronatem Wójta Gminy Korzenna Pana Leszka Skowrona. Zakładał wykonanie prac dowolną techniką, a do uczestnictwa zostali zaproszeni uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu gminy Korzenna. Na zaproszenie odpowiedzieli i uczniowie:
Szkoły Podstawowej w Korzennej
Szkoły Podstawowej w Koniuszowej
Szkoły Podstawowej w Trzycierzu
Szkoły Podstawowej w Posadowej Mogilskiej
oraz Szkoły Podstawowej w Siedlcach.


Komisja Artystyczna w składzie:
Beata Semla – Sekretarz Gminy Korzenna,
Małgorzata Tomasiak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej
Grzegorz Krasiński – Instruktor Pracowni Artystycznej Centrum Kultury w Korzennej,
nagrodzili następujących wykonawców:
NAGRODĘ GŁÓWNĄ – voucher do sklepu sportowego o wartości 300 zł otrzymuje Weronika Kostecka ze SP w Korzennej;

2 WYRÓŻNIENIA – vouchery do sklepu sportowego o wartości po 150 zł otrzymują
Edyta Stępień ze SP w Trzycierzu
Julia Ogorzałek ze SP w Koniuszowej

Nagrody rzeczowe za uczestnictwo przyznano:
Zuzannie Chochorowskiej z SP w Siedlcach
Klaudii Damasiewicz z SP w Posadowej Mogilskiej
Kornelii Rzepka z SP w Posadowej Mogilskiej
Natalii Potoczek z SP w Trzycierzu

Wszystkie wymienione osoby zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród 16 listopada (wtorek) na godz. 14.00 do GOSPODY DWORSKIEJ w KORZENNEJ.
GRATULACJE!

Skip to content