Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku z prowadzonym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę produktów spożywczych do Centrum Kultury w Korzennej – Stołówka Gminna wybrano najkorzystniejsze oferty. Informacje w załączniku

Skip to content