ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 15.02.2021-31.12.2022.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 1. ZWOLNIONE Z PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE
  PRACODAWCY, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do
  projektu.
 2. Którym NIE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA UMOWA O PRACE LUB ZLECENIE z
  przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 3. Przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy
 4. Posiadające ubezpieczenie w KRUS lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w
  KRUS, chcących jednocześnie odejść z rolnictwa.
  W projekcie oferujemy:

  – Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
  – Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe w renomowanych firmach na terenie woj. małopolskiego
  – Doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching;
  – Pośrednictwo pracy;
  – Dodatek relokacyjny
  – Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną). Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu kierunkujące na
  właściwą ścieżkę wsparcia! Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
  Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.
  ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków
  tel./fax. 12 423 66 90, 570 455 672
  Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie:
  http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2021/

>ULOTKA

>PLAKAT

Skip to content