Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Etnościeżki – młodzi z inspiracjami i aspiracjami ludowymi

Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Etnościeżki – młodzi z inspiracjami i aspiracjami ludowymi

Stowarzyszenie „Aktywni dla Rozwoju” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat mieszkające na terenie gminy Korzenna do udziału w projekcie pn. „Etnościeżki – młodzi z inspiracjami i aspiracjami ludowymi”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach projektu zaplanowano 6 wizyt studyjnych w pracowniach rzemieślniczych i
rękodzielniczych, w tym:

 • wizyta u rzeźbiarza ludowego,
 • w tradycyjnej pasiece pszczelarskiej,
 • w kuźni kowalskiej,
 • w gospodarstwie, gdzie wypieka się tradycyjny chleb,
 • w pracowni garncarskiej,
 • wizyta u artysty ludowego malującego na szkle.
  Po zakończeniu cyklu wyjazdów, każdy z uczestników na podstawie w/w wizyt wybierze warsztaty, w których chciałby uczestniczyć w dalszej części projektu (warsztaty będą organizowane na terenie gminy Korzenna w liczbie 20 h/ grupa). Zapewniamy profesjonalnych prowadzących, materiały, drobny catering.
  Ponadto w ramach projektu zaplanowano kilka towarzyszących działań:
  – warsztaty tworzenia i testowania questu w wersji tradycyjnej (plan gry, mapa zadaniowa pełna zagadek i wskazówek w wersji drukowanej) i elektronicznej dostępnej na smartfony, podejmującej tematy lokalnej historii, przyrody i tradycji.
 • piknik historyczny „Dawnych Cechów Czar” z udziałem grupy rekonstrukcyjnej i wystawą prac uczestników warsztatów.
 • debata dla drużyn uczniów ze szkół podstawowych z gminy Korzenna dot. historii i tradycji regionu z udziałem doświadczonych historyków i etnografów. Tematem przewodnim dyskusji będzie odpowiedz na pytanie: „Po co nam dziś kultura ludowa?”. Zapewniamy nagrody dla uczestników oraz dla szkół.
  Projekt skierowany jest do 60 dzieci i młodzieży oraz do szkół z terenu gminy Korzenna. Termin realizacji działań: lipiec – listopad 2021 r.
  Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach i wyjazdach, wypełnij wraz z rodzicami „zgodę na uczestnictwo” i poczekaj na informację, czy zakwalifikowałeś się do projektu oraz w jakim terminie

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 odbędzie się pierwsze spotkanie. Formularz zgody oraz dodatkowe informacje dotyczące projektu dostępne są u członków Stowarzyszenia Aktywni dla Rozwoju, na stronach internetowych www.aktywnidlarozwoju.pl, www.korzenna.pl, www.wkorzennej.pl oraz na profilu facebook’owym naszego stowarzyszenia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wypełnione i podpisane zgłoszenie proszę dostarczyć do członków Zarządu Stowarzyszenia tj. Pani Marty Jaworeckiej lub Pana Andrzeja Bobakowskiego (tel. 696 065 601), ewentualnie można przesłać skanem na adres kontakt@aktywnidlarozwoju.pl (w późniejszym terminie należy dostarczyć oryginał zgłoszenia) w okresie od 23.06.2021 r. do 2.07.2021 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

POBIERZ < REGULAMIN REKRUTACJI<

POBIERZ < ZGODA NA UCZESTNICTWO<

Skip to content