Restauracja “Gospoda Dworska” wydłuża godziny dowozów.