Projekt: „W KGW jest jak w rodzinie”

Projekt: „W KGW jest jak w rodzinie”

Koło Gospodyń Wiejskich w Łyczanej ma przyjemność poinformować, że w okresie maj – grudzień 2022 r. zrealizowany zostanie projekt pt. „W KGW jest jak w rodzinie”, finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Cel główny projektu to aktywizacja społeczna 40 członków z 5 KGW oraz 40 dzieci z terenu gminy Korzenna w kierunku stworzenia sieci sprofilowanych, współpracujących ze sobą organizacji, promujących wartości takie jak rodzina, kultura i ekologia do terminie do końca 2022 r. Zaplanowane działania zostaną zorganizowane w oparciu o wiedzę i tradycje zdrowego, ekologicznego stylu życia, autentycznych zwyczajów i obyczajów. Stawiamy na pracę na zasobach kół, wyposażenie ich w nowe kompetencje, wypracowanie profilów działalności w trakcie warsztatów, konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin, nagrywanie filmów prezentujących działania kół na własnym podwórku, organizację warsztatów dla dzieci, 2 wyjazdy integracyjno-motywacyjne oraz spotkanie „Forum KGW”.

W szczególności zaplanowano kolejne etapy projektu:

 1. Praca na zasobach KGW połączona z promocją ekologicznego stylu życia i autentycznej
  kultury ludowej – nagranie spotów promujących działalność KGW, praca z coachem (5 kół x
  8 h), konsultacje z wybranymi przez KGW specjalistami – 40 h konsultacji wg
  zapotrzebowania (po ok. 8 h na koło).
 2. Międzypokoleniowe mikrowarsztaty z zakresu kultury ludowej – biorąc pod uwagę
  wypracowany z coachem kierunek działań, każde z KGW zorganizuje warsztaty np.
  tradycyjnej kuchni lub rękodzieła, zielarskie, ceramiczne, kowalskie, wytwarzania
  ekologicznych środków do sprzątania, mydlarskie, wyrobu świec itp. dla 5 grup (po 10
  osób/grupa, w tym min. 6 dzieci) – 20 godz. warsztatów/ grupa – łącznie 100 h.
 3. Warsztaty questingu – to innowacyjna propozycja podejmująca tematykę bajek ludowych,
  legend, opowieści historycznych z terenu etnograficznego Pogórza i stworzenie na tej bazie
  rodzaju gry terenowej, ogólnodostępnej dla mieszkańców i turystów – uczestnikami
  warsztatów będą dzieci i młodzież (10 dzieci – z każdego KGW 2 dzieci).
 4. Wyjazdy integracyjno-motywacyjne – cel 2 wycieczek wg pomysłu i wyboru uczestników
  projektu.
 5. Forum Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Korzenna – finałowe spotkanie projektu, będące
  prezentacją dorobku KGW z gm. Korzenna (zaproszone zostaną wszystkie KGW z gm.
  Korzenna, chętni wystawią swoje stoiska z tradycyjną kuchnią, rękodziełem itp.).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Regulamin projektu <——-

Karta zgłoszeniowa <——-

Skip to content