Projekt „Pora na seniora”

Projekt „Pora na seniora”

Stowarzyszenie „Mogilskie Cisy” ma przyjemność poinformować, że w okresie:
01.06.2023r – 30.06.2024r. zrealizowany zostanie projekt pt. „Pora na seniora”, sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Cel główny projektu to aktywizacja 45 seniorów oraz zintegrowanie ich z młodym pokoleniem w kierunku zachowania i promowania wartości kulturowych i turystycznych regionu poprzez tworzenie murali ceramicznych, tworzenie produktów „marki Korzennej”, realizację wyjazdów edukacyjno-integracyjnych i stworzenie mapy miejsc przyjaznych seniorom, wydanie publikacji utrwalającej wspomnienia uczestników, realizację cyklu warsztatów „seniorzy dla dzieci” oraz cyklu spotkań edukacyjnych utrzymujących seniorów w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej w ciągu 13 miesięcy realizacji projektu.

W szczególności zaplanowano kolejne działania aktywizujące i integrujące seniorów:

SENIORZY Z MYŚLĄ O SOBIE
warsztaty kinezyterapii czyli w najprostszym ujęciu terapia ruchem; cykl spotkań edukacyjnych pn. „Pora na seniora” – zakończonych FORUM SENIORÓW GMINY KORZENNA

warsztaty tworzenia ceramicznych murali
▪ SENIORZY DLA SENIORÓW

realizacja wyjazdów integracyjno-edycyjnych

stworzenie „Mapy miejsc przyjaznych seniorom”
▪ SENIORZY DLA SPOŁECZNOŚCI

praca nad „Marką turystyczną Korzennej” – warsztaty tworzenia naturalnych zapachów
▪ SENIORZY DLA MŁODSZYCH POKOLEŃ wydanie publikacji utrwalającej wspomnienia uczestników projektu.

>>>>>REGULAMIN PROJEKTU<<<<<

>>>>>KARTA ZGŁOSZENIOWA<<<<<

Skip to content