Projekt „ Pora na seniora”

Projekt „ Pora na seniora”

Stowarzyszenie „Mogilskie Cisy” ma przyjemność poinformować, że w okresie: 01.06.2023r – 30.06.2024r.  zrealizowany zostanie projekt pt. „Pora na seniora”, sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Cel główny projektu to aktywizacja  45 seniorów oraz zintegrowanie ich z młodym pokoleniem w kierunku zachowania i promowania wartości kulturowych i turystycznych regionu poprzez tworzenie murali ceramicznych, tworzenie produktów „marki Korzennej”, realizację wyjazdów edukacyjno-integracyjnych i stworzenie mapy miejsc przyjaznych seniorom, wydanie publikacji utrwalającej wspomnienia uczestników, realizację cyklu warsztatów „seniorzy dla dzieci” oraz cyklu spotkań edukacyjnych utrzymujących seniorów w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej w ciągu 13 miesięcy realizacji projektu.

W szczególności zaplanowano kolejne działania aktywizujące i integrujące seniorów:

▪ SENIORZY Z MYŚLĄ O SOBIE

– warsztaty kinezyterapii czyli w najprostszym ujęciu terapia ruchem;

– cykl spotkań edukacyjnych pn. „Pora na seniora” – zakończonych FORUM SENIORÓW GMINY KORZENNA

– warsztaty tworzenia ceramicznych murali

▪  SENIORZY DLA SENIORÓW

– realizacja wyjazdów integracyjno-edycyjnych

– stworzenie „Mapy miejsc przyjaznych seniorom”

▪ SENIORZY DLA SPOŁECZNOŚCI

– praca nad „Marką turystyczną Korzennej” – warsztaty tworzenia naturalnych zapachów

▪ SENIORZY DLA MŁODSZYCH POKOLEŃ

– wydanie publikacji utrwalającej wspomnienia uczestników projektu. 

>karta zgłoszenia do projektu

>regulamin projektu

Skip to content