PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „W KGW JEST JAK W RODZINIE”

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „W KGW JEST JAK W RODZINIE”

Z końcem grudnia zakończono realizację projektu „W KGW jest jak w rodzinie”. Był to projekt realizowany w okresie maj – grudzień 2022 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łyczanej. Działania sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  

Grupą docelową projektu było 5 Kół Gospodyń Wiejskich (zarówno dorośli członkowie, jak i dzieci związane kołami), w tym: KGW Łyczana, KGW Miłkowa, KGW Wojnarowa, KGW Lipnica Wielka, KGW Posadowa Mogilska. Łącznie w projekcie wzięło udział 86 osób.

Projekt przebiegał wieloetapowo:

1. W początkowej części nagrano 5 spotów promujących działalność KGW oraz zrealizowano konsultacje z coachem, który pracował nad mocnymi i słabymi stronami kół, nad ich zasobami i szansami rozwoju, rozmowy dotyczyły też często postrzegania roli kół jako organizacji pozarządowych w lokalnym środowisku. W końcowym etapie koła wybrały szczegółowe konsultacje ze specjalistami z dziedzin, w których ich członkowie chcieliby poszerzyć swoje umiejętności. Wybrana tematyka konsultacji:

– KGW Wojnarowa – tworzenie makramy i możliwości wykorzystania tej techniki np. do tworzenia ozdób świątecznych, przedmiotów dekoracyjnych,

– KGW Lipnica Wielka – sposoby dekorowania stołu dzięki wykorzystaniu zasobów natury np. tworzenie szklanych wazonów z kompozycjami roślinnymi, dekoracyjne układanie i eksponowanie serwet itp.

– KGW Miłkowa – carving i jego wykorzystanie np. do zdobienia potraw na stoiskach promocyjnych,

– KGW Łyczana – tworzenie naczyń ceramicznych jako promocja lokalnego rękodzieła,

– KGW Posadowa Mogilska – tworzenie naturalnych przedmiotów typu świece, zawieszki na bazie soi, naturalnych kompozycji zapachowych,

2. Równolegle odbywały się wakacyjne mikrowarsztaty skierowane do dzieci z zakresu kultury ludowej – warsztaty odbyły się w 5 grupach:

– warsztaty tworzenia naturalnych świec sojowych i kompozycji zapachowych (Wojnarowa)

– malarstwo z motywami ludowymi (Lipnica Wielka)

– zdobnictwo artystyczne na przykładzie różnych przedmiotów codziennego użytku (Siedlce)

– kuchnia regionalna (Jasienna)

– ceramika (Korzenna)

3. Warsztaty questingu dla dzieci i młodzieży – przeprowadzono w Dworze w Lipnicy Wielkiej przez licencjonowanego przewodnika, stworzono rodzaj gry terenowej (z docelowym odnalezieniem skarbu) po okolicach Dworu w Lipnicy Wielkiej, quest bazował  na historii, kulturze i przyrodzie okolicy, gra jest dostępna dla szkół i grup odwiedzających dwór.

4. Zrealizowano 2 wyjazdy integracyjno-motywacyjne – wyjazd dla dzieci do Parku Rozrywki Energylandia, oraz dla dorosłych 2-dniowy wyjazd do Poronina i Zakopanego.

5. Na finał zaplanowano Forum Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Korzenna – finałowe spotkanie KGW biorących udział w projekcie, podsumowanie działań, drobne upominki dla kół, wystawienie stoisk przez KGW biorące udział w projekcie, wspólna integracja.

Projekt dążył do zrealizowania celu tj. aktywizacji społecznej 40 członków z 5 KGW oraz min. 40 dzieci z terenu gminy Korzenna poprzez działania promujące wartości takie jak rodzina, kultura i ekologia do terminie do końca 2022 r. W projekcie wykorzystano zasoby KGW tj. wiedzę o tradycjach, autentycznych zwyczajach, wartościach przyrodniczych i kulturowych, które KGW w swojej działalności promują. Dziękujemy za udział wszystkim zaangażowanym w realizację projektu członkom KGW. Realizacja projektu przyniosła wiele wiedzy, nowych umiejętności, ale też satysfakcji. Najlepszym podsumowaniem działań będzie to, że na zakończenie projektu wszystkie koła zgodnie potwierdziły pełną gotowość do kolejnych wspólnych wyzwań.

Skip to content