Młodzi – aktywni w Gminie Korzenna

Młodzi – aktywni w Gminie Korzenna

Centrum Kultury w Korzennej, serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. Młodzi – aktywni w Gminie Korzenna, na który pozyskało dofinansowanie ze środków Fundacji PZU, w ramach dotacji pozakonkursowych.

Do udziału zapraszamy: dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat, zamieszkujące miejscowości w obrębie Gminy Korzenna. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub też osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny- korzystających z pomocy OPS w Korzennej.

Więcej informacji w załącznikach.

Skip to content