LGD Korzenna – Wspólna sprawa

LGD Korzenna – Wspólna sprawa

Stowarzyszenie LGD Korzenna otrzymało wsparcie finansowe z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Obecna sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga szybkich działań, które powinny pozwolić na ograniczenie nieuniknionych strat.

Dzięki zakupieniu kompleksowego sprzętu do dezynfekcji oraz odzieży ochronnej możliwe będzie zminimalizowanie strat związanych z przestojem działalności Inkubatora przetwórstwa lokalnego. W ramach działań planujemy zakup generatora ozonu, miernik pomiaru ozonu, zamgławiacz opryskiwacz spalinowy(sprzęt do dezynfekcji) ,maska ochronna, okulary ochronne, kombinezon ( ubranie ochronne dla pracownika, wykonującego dezynfekcje)

Kwota dofinasowania; 19389.64 zł

Skip to content