KULTURA INTERWENCJE

KULTURA INTERWENCJE

Centrum Kultury w Korzennej otrzymało dofinasowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury : Kultura – Interwencje. Edycja 2024 na realizację projektu pn. „W hołdzie naszym bohaterom”. Założeniem zadania jest upamiętnienie i aktywizacja edukacyjno-historyczna mieszkańców
Sądecczyzny i Małopolski, w oparciu o dramatyczne wydarzenia historyczne, które miały miejsce w rejonie Korzennej tj. zestrzelenie w nocy 4/5 sierpnia 1944 r. nad Wojnarową k/Nowego Sącza brytyjskiego samolotu Halifax z Dywizjonu Specjalnego Przeznaczenia RAF. Załoga samolotu brała udział w operacji zrzutu zaopatrzenia dla partyzantów AK. Projekt przybliża historię regionalną i jej często zapomnianych bohaterów.

Zaplanowane działania:
● Plener historyczny upamiętniający 80. rocznicę katastrofy Halifaxa wraz z działaniami
towarzyszącymi- wydarzenie w zabytkowym Dworze i parku w Lipnicy W., gdzie znajduje
się też pomnik upamiętniający katastrofę (w programie: salwa honorowa, prelekcja historyka,
otwarcie wystawy poświęconej w/w wydarzeniom, koncert muzyki klasycznej).
● Wystawa stacjonarna „Halifax z Wojnarowej i historie powiązane” bazująca na artefaktach.
● Konkurs dla młodzieży szkolnej na plakat przybliżający lokalnych bohaterów walk
narodowowyzwoleńczych II WŚ.
● Interaktywne warsztaty historyczne z grupą rekonstrukcyjną.
Celem zadania jest budowanie wiedzy historycznej oraz upamiętnianie ważnych momentów
historii regionalnej i lokalnej, istotnej dla społeczności „małej ojczyzny” jaką jest gmina
Korzenna i Sądecczyzna, kultywowanie pamięci o tych wydarzeniach, budowanie szacunku
dla dziedzictwa historycznego i tradycji niepodległościowych jako źródła wartości, wzorów
i kreacji twórczej w oparciu o historię katastrofy Halifaxa nad Wojnarową, walk
partyzanckich i działań II WŚ na Sądecczyźnie u min. 300 uczestników planowanych działań
w okresie realizacji projektu tj. do końca października 2024 r.

Całkowita wartość zadania : 45 400,00 zł
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego : 33 000,00 zł
Wkład własny Centrum Kultury w Korzennej : 12 400,00 zł

Skip to content