Kolejne nabory wniosków – terminy

Kolejne nabory wniosków – terminy


Stowarzyszenie ”Na Śliwkowym Szlaku” informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków
w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020 dla przedsięwzięć:

  1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i
    małego przetwórstwa (2.1.1)
  2. Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego
    przetwórstwa (2.1.2)
    w dniach 26.07.2022 – 09.08.2022

Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanego naboru na stronie LGD pojawi się dokumentacja
aplikacyjna.
Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 14 68 44 549, 603 309
116, e- mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl
Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa przez potencjalnych
Wnioskodawców w/w naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Skip to content