Jarmark Korzeński 2021

Jarmark Korzeński 2021

Stowarzyszenie na rzecz integracji, rozwoju i promocji gminy Korzenna KORZENIE, otrzymało w ramach konkursu Mecenat Małopolski 2021 – I edycja uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego dofinasowanie w kwocie 10 000 zł. Dofinasowane zadanie polega na organizacji wydarzenia artystycznego pn. Jarmark Korzeński.

Jarmark to cykliczna impreza polegająca na prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z regionu małopolskiej części pogórza. W tym roku oprócz lokalnych artystów (uczniowie szkoły muzycznej I stopnia w Korzennej, zespoły regionalne, zespoły wokalno- instrumentalne itp.) zaplanowano występ artysty profesjonalnego, o wyborze, którego zadecydują sami mieszkańcy podczas głosowania internetowego zorganizowanego w mediach społecznościowych.
Celem zadania jest : Wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do Małopolan zamieszkujących jej pogórzańską część poprzez zorganizowanie Jarmarku Korzeńskiego do końca lipca 2021 roku.
Serdecznie zapraszamy do głosowania, i włączenia się do aktywnego i twórczego udziału w życie kulturalne Naszej „małej ojczyzny”.
Link do głosowania poniżej:

Skip to content