Infrastruktura domów kultury

Infrastruktura domów kultury

Centrum Kultury w Korzennej realizuje projekt przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” z którego zakupiony zostanie telebim wraz z oprogramowaniem, namioty plenerowe, zestaw mebli plenerowych oraz założony zostanie monitoring w dwóch budynkach Centrum Kultury w Korzennej. Zakupione przedmioty oraz monitoring pozwolą na jeszcze lepsze i sprawniejsze działanie naszego Centrum, wspomogą prowadzenie edukacji kulturalnej oraz będą służyć naszej społeczności podczas różnego rodzaju imprez. Innowacyjna oferta plenerowa zwiększy rzesze odbiorców nie tylko o dzieci i młodzież, ale także pozwoli na uczestnictwo w nich seniorom oraz osobom niepełnosprawnym.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie: 190000zł
Całkowita wartość: 238000zł

Skip to content