EtnoPolska 2022

EtnoPolska 2022

Stowarzyszenie Lipniczanie może pochwalić się ogromnym sukcesem, którym jest pozyskanie środków finansowych z programu ETNOPOLSKA 2022. Do tegorocznej edycji złożono 1498 wniosków, a dofinansowanie uzyskało 300 beneficjentów, wśród których znaleźli się także Lipniczanie. EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, który oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności, zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Zadanie polega na renowacji i uzupełnieniu garderoby zespołów Lipniczanie i Mali Lipniczanie, w nowe komplety strojów charakterystycznych dla regionu Pogórza Sądeckiego, który reprezentują. Zakupionych zostanie: 7 KPL. MĘSKICH, 7 KPL DAMSKICH, 6 KPL DZIECIĘCYCH (DZIEWCZĘCYCH), 6 KPL CHŁOPIĘCYCH, 4 KPL. DLA GOSPODYŃ oraz renowacja 12 starych gorsetów damskich. Wszystkie wymienione komplety garderoby zostaną wykorzystane zostaną podczas koncertów, na konkursach i festiwalach. Cel główny projektu: Ochrona i pielęgnowanie lokalnych tradycji Pogórza Sądeckiego poprzez renowację i uzupełnienie garderoby dla zespołu Lipniczanie do 17.10 2022 roku. Siedziba Lipniczan znajduje się w miejscowości z 2 tys. społecznością żyjącą na obszarze zagrożonym marginalizacją głównie ze względów ekonomicznych, z dala od miast, z utrudnionym dostępem do dóbr kultury. Miejsce jest wyjątkowe, tak jak wyjątkowi są mieszkańcy, którzy nie wstydzą się swoich tradycji. Można zobaczyć tu jeszcze ludzi w strojach regionalnych podczas różnego typu świąt, uroczystości kościelnych i samorządowych. Szacunek i miłość do folkloru przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, a młodzież i dzieci nie wstydzą się swoich korzeni. Z dumą noszą stroje regionalne uczestnicząc w zajęciach i licznych występach zespołu na obszarze całej Polski. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 54 tys. zł. Wkład własny do zadania, to 3 tys. zł.

Skip to content