admin

Program „Inspiruj ze Śliwką”

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza organizacje pozarządowe z obszaru LGD do udziału w programie „Inspiruj ze Śliwką”. Przedsięwzięcie polega na wyborze projektów (partnerskie projekty współpracy lokalnej), w których elementem dominującym będą tematy związane z obszarem Śliwkowego Szlaku (spotkania, konkursy, imprezy). Zgłoszone do dofinansowania przedsięwzięcie musi być odrębnym wydarzeniem w stosunku do wcześniej realizowanych przez daną.

Zakończenie projektu „Młodzi – aktywni w Gminie Korzenna”

Centrum Kultury w Korzennej, realizowało w okresie od 10.08.2020 r. do 31.12.2020r. projekt „Młodzi – aktywni w Gminie Korzenna”, na który pozyskało dofinasowanie ze środków Fundacji PZU, w ramach dotacji pozakonkursowych. W projekcie wzięły udział: dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat, zamieszkujące miejscowości w obrębie Gminy Korzenna. Zrealizowane działania przez uczestników projektu to :.

Zawiadomienie o wyborze oferty- produkty mleczarskie

W związku z prowadzonym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę produktów spożywczych do Centrum Kultury w Korzennej – Stołówka Gminna wybrano najkorzystniejszą ofertę . Informacja w załączniku.

Warsztaty lukrowania pierników

Stowarzyszenie Aktywni dla Rozwoju oraz Centrum Kultury w Korzennej serdecznie zapraszają dzieci oraz młodzież na warsztaty lukrowania pierników, które odbędą się 21 i 22 grudnia w Dworze w Lipnicy Wielkiej. Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy.

Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku z prowadzonym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę produktów spożywczych do Centrum Kultury w Korzennej – Stołówka Gminna wybrano najkorzystniejsze oferty. Informacje w załączniku

Oferta świąteczna Stołówki Gminnej w Korzennej.

Święta Bożego Narodzenia już niebawem. Specjalnie na tę okazję Stołówka Gminna w Korzennej przygotowała smaczną ofertę świąteczną. Serdecznie wszystkich zapraszamy do skorzystania z oferty. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem telefonu : 18 441 71 19.

Podziękowania od Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Miło nam poinformować, że Centrum Kultury, Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej, Zespół Regionalny Lipniczanie i Mali Lipniczanie jak również władze samorządowe otrzymały od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podziękowania za gościnne przyjęcie podczas wizyty w Lipnicy Wielkiej w dniu 9 lipca 2020r. Treść podziękowań zamieszone poniżej.